NL   EN
NL | EN

Infrarood verwarming

Infrarood verwarming

Het principe van stralingsverwarming is gelijk aan dat van zonnewarmte. Straling van infrarood verwarming is geen warmte maar bestaat uit elektromagnetische golven, die zodra zij een voorwerp treffen, worden omgezet in warmte. We verdelen dit onder in elektrische infrarood verwarming en gas infrarood verwarming.

Infraroodstraling word onderverdeeld in een drietal groepen.

 • Korte golf - Infrarood A – 760 tot 1400 nm.
 • Midden golf - Infrarood B – 1400 tot 3000 nm.
 • Lange golf - Infrarood C – 3000 tot 10000 nm.

Korte Golf Infrarood

Het voordeel van korte golf infrarood stralers is dat deze nagenoeg geen opwarmtijd nodig hebben.

Toepassingen korte golf infrarood

 • Terras - buitenterras - dakterras
 • Bedrijfshal – kantoor - werkplek
 • Sportcomplex – tribunes - kantine
 • Kerken – monumenten
 • Droogtechniek

Producten korte golf infrarood

 • Keramische Gas terrasstralers
 • Keramische hybride stralers
 • Elektrische halogeen terrasstralers
 • Elektrische halogeen stralers

Midden Golf Infrarood

De gas gestookte donkerstralers kunnen echter van een zeer hoog kaliber zijn, vooral als deze zijn uitgevoerd met pers ventilator en titanium gestabiliseerde branderbuizen met aluminium gepolijste reflectoren. Deze donkerstralers genereren een enorme warmte waardoor deze op zeer grote hoogtes kunnen worden gemonteerd.

Toepassingen gas gestookte donkerstralers

 • Serres – veranda’s
 • Halverwarming – werkplekverwarming
 • Sportcomplex – tribunes
 • Kerken – monumenten
 • Droogtechniek

Produkten gas gestookt infrarood

 • Gas donkerstralers
 • Elektrische keramischestralers
 • Elektrische hoog temperatuur panelen
 • Elektrische donkerstralers
 • Elektrische industrie panelen

Lange Golf Infrarood

Infrarood lange golf stralers kunnen worden verdeeld in elektrische en gasgestookte produkten. Zowel gas als elektrisch gestookte uitvoeringen zijn volop in de markt verkrijgbaar. De toepassing echter is primair voor binnen opstellingen en gesloten ruimtes met een goede isolatie van het pand. Lange golf stralers hebben een langere opwarmtijd nodig en verwarmen grote deels indirect. Dit betekend dat er veel lucht verwarmd word welke bij het openen van deuren of bij ventileren verloren zal gaan.

Toepassingen lange golf infrarood

 • Woningen
 • Kantoren – werkplekken
 • Winkels
 • Dierenverblijven

Producten lange golf infrarood

 • Gas katalytische branders
 • Elektrische laag temperatuur panelen

Stralingsverwarming en behaaglijkheid

Afhankelijk van zijn arbeidsprestatie ontwikkelt ieder mens warmte, variërend van 0,76 kW/h gedurende de nachtrust tot 4,65 kW/h bij zware lichamelijke arbeid.

De warmte wordt afgevoerd door:
• Ademhaling 12%
• Verdamping langs de huid 18%
• Konfektie 20%
• Straling 50%

Bedraagt het warmteverlies meer dan de warmteontwikkeling, dan voelt men  zich onbehaaglijker naarmate het verschil groter wordt. Dit verschil kan gecompenseerd worden door het verhogen van de luchttemperatuur (confectie- of luchtverwarming) of door het toepassen van stralingsverwarming. Zoals al eerder gezegd kan de luchttemperatuur hierbij aanzienlijk lager zijn, met alle voordelen hiervan.

Vergelijking met traditionele verwarming

De bekendste vormen van convectieverwarming zijn centrale- en luchtverwarming. De warmteoverdracht vindt dan plaats doormiddel van het tussenmedium lucht. Bij deze soorten verwarming dient de luchttemperatuur in de gehele ruimte te worden verhoogd. Indien geen gebruik wordt gemaakt van een geforceerd luchttransport in de ruimte, zal de warme lucht opstijgen en ontstaan er aanzienlijke warmteverschillen tussen vloer en plafond. Dit kan zelfs oplopen tot een verschil van meer dan 10 graden. De luchttemperatuur is dan lager en de vloer kouder op die plaatsen waar juist behaaglijkheid gewenst is.

Een geforceerd luchttransport heeft als nadelen; tochtverschijnselen, geluidsoverlast en het verplaatsen van stof.

Stralingsverwarming

Bij stralingsverwarming is er sprake van directe warmteoverdracht. De vloertemperatuur is dus hoger dan de temperatuur van de erboven hangende lucht. Voor eenzelfde behaaglijkheid kan de luchttemperatuur bij stralingsverwarming dus beduidend lager zijn dan bij convectieverwarming (4 tot 5 graden). Omdat zowel het transmissieverlies, alsmede het ventilatieverlies van het gebouw door deze luchttemperatuur bepaald wordt, is het duidelijk dat stralingsverwarming zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing. Hierdoor kunnen complete installaties vaak in 2 a 3 jaar worden terugverdiend aan de hand van alleen de energiekosten.

Stralingsverwarming in detail

Het principe van stralingsverwarming is gelijk aan dat van zonnewarmte. Straling op zich is geen warmte maar bestaat uit elektromagnetische golven die, zodra zij een voorwerp treffen, door dit voorwerp geheel of gedeeltelijk worden geabsorbeerd en in warmte omgezet. Lucht laat deze golven geheel door, maar ±10 % van de straling wordt geabsorbeerd door de in de lucht aanwezige waterdamp en kooldioxide. Om behaaglijkheid in een kerk, op een tribune of andere ruimte te verbeteren, zijn al onze elektrische en gas stralers gefabriceerd op maat voor de toepassing waar deze stralers worden ingezet.

De grote voordelen

 • Zeer weinig tot geen stofverplaatsing
 • Geluidsarm
 • Energiezuinig
 • Directe warmte en geen lange opwarmtijden
 • Plaatselijke (werkplek) verwarming mogelijk zonder de gehele bedrijfshal te verwarmen

> Open webshop