NL   EN

Advies

Energie-neutraal

De toekomst van energie en het klimaat


Europa heeft als doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn, wat betekent dat alle activiteiten geen negatieve invloed hebben op het klimaat. Om dit te bereiken, is er behoefte aan een vernieuwd energiesysteem in Nederland dat zich richt op het opwekken, gebruiken, transporteren en opslaan van energie. Maar wat houdt een energiesysteem precies in en waarom is het noodzakelijk om dit te herzien?


Wat is een energiesysteem?


Een energiesysteem kan zich bevinden op het niveau van een gebouw, een wijk of zelfs een land, waarbij deze systemen met elkaar verbonden zijn. Het omvat de samenhang tussen energievraag en energieaanbod (opwekking en gebruik), evenals het transport en de opslag van verschillende energievormen. Om klimaatneutraal te worden, moeten deze systemen overstappen op hernieuwbare (duurzame) energiebronnen, zoals elektriciteit, waterstof, warmte, groene gassen en groene brandstoffen.


Energie transitie


Nederland bevindt zich midden in de energietransitie, de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie. We verduurzamen woningen, bedrijven en voertuigen en verminderen het gebruik van gas, olie en kolen. Tegelijkertijd wekken we meer energie op uit wind, zon, kernenergie en biologische reststoffen. Deze veranderingen zorgen voor snelle en ingrijpende aanpassingen in ons huidige energiesysteem, dat hier niet op is voorbereid.


Deze veranderingen vragen om aanpassing en uitbreiding van onze energie-infrastructuur, waaronder kabels, leidingen en buizen voor het transport en de opslag van energie. Daarnaast zijn slimme oplossingen voor batterijen, waterstofproductie en innovaties essentieel. Een nieuw energiesysteem is dus nodig om aan deze behoeften te voldoen.


Wat wordt er al gedaan?


Er wordt al veel vooruitgang geboekt. Er zijn plannen om de CO2-uitstoot te verminderen en verschillende energieplannen zijn in ontwikkeling, zoals:  • Windenergie op zee

  • Nationale laadinfrastructuur

  • Cluster Energie Strategieën

  • Regionale Energie Strategieën

  • Transitievisie Warmte

  • Plannen voor infrastructuurontwikkeling van netbeheerders

  • Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat


JLF Products is uw juiste partner om aan deze doelstellingen te voldoen. Wij ondersteunen u in de energietransitie met de beste producten van Europese komaf. Ons advies is eerlijk en onderbouwd. Het vast pinnen op een product zit niet ons DNA. Wij zullen u ook altijd een alternatief kunnen bieden.

Neem contact met ons op voor uw vraagstuk of project.